Оставете любимите си овчи пънове в коментарите!

1. Какво наричате овца, покрита с шоколад?

Бонбон баа!

порнозвезди, които обичат секса

2. Как поздравявате овца на Коледа?

Весела Коледа,3. Как овцете казват „Весела Коледа” в Мексико?

Руно Коледа!

4. Какво наричате танцуваща овца?

Баа-лерина!

не мога да хвана почивка

5. Къде овцете режат вълната си?

Магазинът баа-бе!6. Защо овцете са толкова лоши шофьори?

Те винаги правят незаконни завои за овце!

7. Каква е крайната цел на овцете?

Да вълни света!

8. Защо окото прескочи семейното събиране?

Винаги беше черната овца на семейството!9. Коя е любимата певица на овца?

Бритни Ножици!

10. Защо овцете не могат да спрат да се нараняват?

Не знам, те просто продължават да се набиват на нещата!

това, което искам знаех в колежа

11. Защо агнето се криеше от всички?

Чувстваше се зловещо!

12. Как наричаш стара овца?

Пасища премиер!