Всички ние преживяваме сексуалността малко по-различно. В скорошно проучване помолих всяка личност на Майерс-Бригс да се отвори за тяхната сексуална ориентация, предпочитания и опит. Получих огромен брой обмислени отговори от всеки тип, разширявайки как личността им се свързва с опита им от секс и сексуалност. Ето какво трябва да каже всеки тип

писма, които казват, че те обичам

Rationals: ENTP / INTP / ENTJ / INTJ
занаяти: ESTP / ISTP / ESFP / ISFP
пазители: ESTJ / ISTJ / ESFJ / ISFJ
Идеалистите: ENFP / INFP / ENFJ / INFJ