Старост

60 знака вече се държите като стара дама на двадесетте си години

Защо ми изпращаш текстове толкова късно? ”- Аз, получавайки текст след 10:00
Прочетете Повече