Нещото в хората
които трябва да бъдат спасени
не можете ли да ги запазите
освен ако те не искат

имате само толкова много
спасители на живота на борда
не ги раздавайте лесно
към хора, които са безразсъдни
със сърцето си

или един ден
когато трябва да се спасите
ще посегнете за нещо
да се придържам към
и се озовете с празни ръце
неспособен да стои на плаване